Tuy Trịnh Sảng đã trả lời những sự việc liên quan đến diễn xuất kém của của mình trong Dòng thời gian tươi đẹp (tên cũ: Bi thương ngược thành dòng sông), nhưng có nhiều người khi đọc bài viết đó vẫn không chấp nhận được. Trước đó Dương Mịch đã từng nói qua, tôi có đoạn phim nào diễn không hay, tôi sẽ không bao giờ nói với khán giả rằng lúc đó tâm trạng tôi không được tốt, những gì liên quan đến chuyện cá nhân của mình, bởi vì bạn là một người diễn viên.

'Dòng thời gian tươi đẹp': Trịnh Sảng - Mã Thiên Vũ bị đánh giá diễn xuất kém'Dòng thời gian tươi đẹp': Trịnh Sảng - Mã Thiên Vũ bị đánh giá diễn xuất kém'Dòng thời gian tươi đẹp': Trịnh Sảng - Mã Thiên Vũ bị đánh giá diễn xuất kém

Cho nên, không tốt tức là không tốt. Qua đến Mã Thiên Vũ, nhiều người đối với anh chàng này có một chút thất vọng, vì lần trước biểu hiện của nam diễn viên không đến nỗi nào nhưng không biết lần này vì sao mà lại thành ra như vậy. Hơn nữa, đó chính là phần đối thoại, nhiều người nói nếu dùng âm thanh nguyên bản không phải rất tốt sao, tại sao phải thay đổi?

'Dòng thời gian tươi đẹp': Trịnh Sảng - Mã Thiên Vũ bị đánh giá diễn xuất kém'Dòng thời gian tươi đẹp': Trịnh Sảng - Mã Thiên Vũ bị đánh giá diễn xuất kém

Một phần vì không phải âm thanh nguyên bản nên đã ảnh hưởng đến kết quả và trạng thái xem phim của khán giả. Nếu cuối cùng phim có thể sử dụng nguyên bản thì khi phát sóng, khán giả đã không chê bai đến mức nhiều như vậy.

'Dòng thời gian tươi đẹp': Trịnh Sảng - Mã Thiên Vũ bị đánh giá diễn xuất kém'Dòng thời gian tươi đẹp': Trịnh Sảng - Mã Thiên Vũ bị đánh giá diễn xuất kém'Dòng thời gian tươi đẹp': Trịnh Sảng - Mã Thiên Vũ bị đánh giá diễn xuất kém