Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Thỏa thuận sử dụng và bảo mật này (sau đây gọi là “Thỏa thuận”) được sự chấp thuận, đồng ý tự nguyện giữa người dùng và Công ty TNHH Truyền thông Teen1s về việc sử dụng bất kỳ hay tất cả các loại dịch vụ (“Dịch vụ”) của Teen1s.vn (“Teen1s”). Bằng việc truy cập vào Teen1s.vn và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của tất cả những điều khoản và điều kiện của chúng tôi, kể cả những điều khoản sửa đổi, bổ sung sau này.

Dịch vụ được thiết kế để giúp bạn tiếp cận thông tin, tin tức được liên kết từ các trang không do Teen1s sở hữu hoặc quản lý. Cụ thể, Dịch vụ cung cấp những mô tả ngắn gọn về các bài báo, tiêu đề của chúng để giúp bạn xác định nội dung chính của bài báo mà bạn quan tâm. Khi bạn lựa chọn một bài báo, bạn sẽ được kết nối tới website chứa bài báo đó (sau đây gọi là “website được kết nối”).

Thuật ngữ “bạn” để chỉ tất cả các cá nhân và/hoặc các tổ chức truy cập vào Teen1s.vn vì bất kỳ lý do nào.

I. Thỏa thuận sử dụng

I.1. Quyền gắn với Dịch vụ

Teen1s sở hữu và duy trì mọi quyền lợi sở hữu trí tuệ đối với Dịch vụ của mình nhưng Teen1s không tuyên bố là mình có quyền sở hữu trí tuệ đối với các bài báo tại các website được kết nối. Các quyền sở hữu trí tuệ này thuộc về chủ sở hữu các website được kết nối.

Teen1s cũng không chịu trách nhiệm về các thông tin, dịch vụ và nội dung của những website được kết nối. Bạn là người chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc sử dụng, khai thác, cung cấp thông tin cá nhân, v.v… cho các website này.

I.2. Sử dụng và chấm dứt sử dụng Dịch vụ

Bạn chỉ có thể sử dụng nội dung của Dịch vụ cho mục đích cá nhân của riêng bạn (cụ thể là không dùng cho mục đích thương mại) và không được sao chép, thay đổi, sửa đổi, tạo ra các tác phẩm phái sinh hoặc thể hiện một cách công khai bất kỳ nội dung nào của Dịch vụ. Chẳng hạn, bạn không được sử dụng Dịch vụ để bán một sản phẩm hay dịch vụ; hay sử dụng Dịch vụ để tăng số lượt truy cập tới trang web của bạn vì mục đích thương mại; hay sử dụng các kết quả từ Dịch vụ rồi định dạng lại và thể hiện công khai chúng, hay sử dụng các công cụ hoặc tài liệu khác để theo dõi hay sao chép bất kỳ nội dung nào từ Dịch vụ. Nếu bạn không chắc liệu dự định sử dụng Dịch vụ của bạn có được phép hay không, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Teen1s sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc gián đoạn, ngừng hoạt động, mất hoặc sai lệch dữ liệu từ những hành động tấn công của cá nhân hay tổ chức nào khác, cũng như về các sự cố kỹ thuật trong khi cung cấp Dịch vụ. Teen1s cũng không chịu trách nhiệm về các tổn thất phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ sự tương tác giữa bạn với những người dùng khác.

Teen1s có quyền đơn phương đình chỉ hoặc chấm dứt Dịch vụ hoặc sự truy cập của bạn tới Dịch vụ.

II. Thỏa thuận bảo mật

II.1. Những thông tin mà chúng tôi thu thập

Khi bạn đăng ký làm thành viên, bạn cần cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân, ví dụ như họ tên, địa chỉ email và các thông tin khác do bạn cung cấp. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin cá nhân do bạn cung cấp với các thông tin khác ngoài Dịch vụ hoặc từ các bên thứ ba để phân tích các nội dung mà bạn quan tâm.

Khi cung cấp thông tin theo quy định của quy trình đăng ký, người dùng hiểu và đồng ý rằng những thông tin bạn cung cấp có thể xuất hiện trên website và các hình thức cung cấp dịch vụ khác của Teen1s.

Thông qua Thỏa thuận này, Người dùng đồng ý cấp cho Teen1s quyền sử dụng dữ liệu cá nhân để tùy biến và cải tiến chất lượng, nội dung dịch vụ nhưng không được sử dụng vào các mục đích bất hợp pháp.

Trong trường hợp Người dùng đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ do bên thứ ba cung cấp và được sự chấp thuận của Teen1s, thông tin Người dùng cung cấp sẽ được chia sẻ với bên thứ ba. Người dùng cũng đồng ý nhận tất cả thông báo từ Teen1s hoặc/và từ bên thứ ba liên quan thông qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc các mạng xã hội cá nhân, số điện thoại được Người dùng cung cấp.

Mỗi khi bạn truy cập Dịch vụ, hệ thống của Teen1s sẽ sử dụng cookies và các kỹ thuật khác để lưu lại những hoạt động của bạn trên Teen1s. Server của Teen1s cũng sẽ tự động ghi lại thông tin khi bạn truy cập trang này và sử dụng các Dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn URL, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, ngày giờ truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

II.2. Sử dụng thông tin

Thông thường, chúng tôi sử dụng các thông tin người dùng cung cấp chỉ để hồi đáp những câu hỏi hay thực hiện những yêu cầu của người dùng. Chúng tôi cũng có thể dùng những thông tin chúng tôi tập hợp được để thông báo đến người dùng những sản phẩm hoặc dịch vụ khác có trên Teen1s hoặc những công ty liên kết hoặc để liên hệ với người dùng để biết quan niệm của họ về những sản phẩm và dịch vụ hiện tại hoặc những sản phẩm và dịch vụ mới tiềm năng có thể được đưa ra. Thông tin cá nhân của người dùng có thể bị chia sẽ với những công ty khác, nhưng chỉ cần thiết để đáp ứng yêu cầu của người dùng hoặc cho các mục đích có liên quan. Chúng tôi không cung cấp các thông tin cá nhân người dùng cho bên thứ ba để thực hiện các dịch vụ cho riêng họ khi chưa có sự đồng ý của người dùng. Nhưng chúng tôi có thể cung cấp các thông tin đó cho các các nhân, tổ chức mà chúng tôi thuê để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể cung cấp các thông tin khi thông tin đó được xác định có ảnh hưởng, tác động tiêu cực cho bên thứ ba, chúng tôi cũng có thể cung cấp, tiết lộ những thông tin này khi được pháp luật cho phép và trong bất cứ trường hợp khác mà chúng tôi có sự đồng xác định hợp lý rằng, điều đó là cần thiết để cung cấp dịch vụ cho người dùng.

Dữ liệu người dùng của Teen1s có thể được chuyển cho người thừa kế hay người được chỉ định quản lý Công ty khi công ty bị sáp nhập, bị mua lại hoặc bị phá sản. Bất kì phản hồi nào của người dùng gửi đến cho chúng tôi thì sẽ trở thành sở hữu của chúng tôi và chúng tôi có thể sử dụng phản hồi đó cho các mục đích tiếp thị quảng cáo…

Chúng tôi chỉ tập hợp các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn của chúng tôi. Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm thông tin của người dùng.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin người dùng cho các mục đích nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, nghiên cứu để cải thiện sản phẩm, dịch vụ và liên lạc với khách hàng của chúng tôi.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về nghề nghiệp, ngôn ngữ, mã bưu điện, mã vùng, mã định danh thiết bị, URL giới thiệu, vị trí và múi giờ nơi sử dụng sản phẩm của chúng tôi để có thể hiểu rõ hơn về hành vi của khách hàng và cải thiện sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

II.3. Sửa đổi hoặc xoá thông tin

Bạn có thể truy cập thông tin cá nhân của mình và sử đổi thông tin này nếu chúng chưa đúng hoặc xoá bỏ các thông tin đó. Việc thay đổi và/hoặc xoá bỏ như trên có thể không thực hiện được vào một số thời điểm nhất định khi có sự bất ổn định của hệ thống Teen1s. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ nỗ lực để bạn có thể tiếp tục sửa chữa hoặc xoá bỏ thông tin cá nhân sớm nhất có thể nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề hoặc thiệt hại nào có thể có do việc chậm trễ này gây ra.

II.4. Bảo mật

Mật khẩu truy cập tài khoản của tất cả các thành viên của Teen1s đều được bảo vệ. Tuy nhiên, an ninh mạng không an toàn tuyệt đối, vì thế Teen1s không chịu trách nhiệm về những thiệt hại có thể xảy ra.

Teen1s cam kết cung cấp các biện pháp kỹ thuật tối ưu nhằm bảo mật thông tin cá nhân Người Dùng. Các thông tin cá nhân và nội dung cung cấp của Người Dùng được hệ thống của Teen1s lưu trữ không giới hạn về thời gian, dung lượng trừ trường hợp chấm dứt hoạt động.

TẢI ỨNG DỤNG HAHALOLO
Mạng xã hội du lịch
×